Member

Professor

Undergraduate

 • Masafumi Kishimoto
 • Keijirou Masuko
 • Wakana Mine

OB・OG (Master)

OB・OG (Bachelor)

 • Tatsuya Honda [2014]
 • Jun Ishii [2015]
 • Yuki Saitoh [2015]
 • Kohei Sawada [2015]
 • Hiroto Sekita [2015]
 • Kotaro Tamura [2016]
 • Kazuki Tsuduike [2016]
 • Yu Nomata [2016]
 • Koji Nishiguchi [2017]